Training Klantgerichtheid

Personeel is het uithangbord van uw organisatie. Klanttevredenheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw personeel. Alle procedures en mooie vormgeving ten spijt.

Hoe staat uw personeel de klant te woord? Hoe onderzoeken zij de hulpvraag? Verwijst uw personeel efficiënt door? Hoe gaan zij om met weerstand? Personeel speelt een belangrijke factor in het ontstaan en voorkómen van agressie.

Binnenlands Bestuur van 9 februari 2007: "Maar gaandeweg is het besef gegroeid dat fysieke barrières alléén niet genoeg is. Minstens zo belangrijk is het voorkómen dat de burger over zijn toeren raakt".
Bron: artikel "Boos aan de balie". Klik hier voor het hele artikel.

Ausculto maakt mensen bewust van hun rol als dienstverlener, zonder dat klanttevredenheid een doel op zich is. De mate waarin u de klant tegemoet kan komen wordt immers beperkt door wet- en regelgeving. Maar “nee” zeggen kan op vele manieren: het is de toon die de muziek maakt.

De workshops worden in overleg samengesteld, rekeninghoudend met de doelgroep en lokale situatie.
De groepsgrootte is maximaal 12 personen.