Ausculto?

Ausculto is Latijn voor “ik luister”, maar ook “ik gehoorzaam”.

Het staat voor de zachte en de harde kant van de publieke dienstverlening.
Luisteren naar de burger én uitvoering geven aan wet- en regelgeving. Of wel: oog voor de menselijke maat in het openbaar bestuur. Dit komt ook terug in het logo.

Ausculto is een éénmanszaak van Marc van Amstel.
Ik heb jarenlang gewerkt in de sociaal juridische dienstverlening en ken de publieke dienstverlening van de balie tot bezwaar en beroep. Van de wens van de klant, of nieuwe regelgeving van het rijk tot het schrijven en implementeren van het bijbehorende beleid. Van troubleshooter bij escalerende klantgesprekken tot secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Van het beslissen op aanvragen tot het vertegenwoordigen van de gemeente bij de Centrale Raad van Beroep.

Gaandeweg heb ik meer oog gekregen voor de communicatieve aspecten binnen het openbaar bestuur. De overtuiging dat je met praten meer bereikt dan met vechten vond ik terug in mediation.
Ik ben dan ook gediplomeerd mediator.

Ausculto is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in geschreven onder nummer 01157760.